Show simple item record

dc.contributor.authorКрумов, Красимир
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:14Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:15Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:14Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3835
dc.description.abstractПрез последните няколко години телекомуникационният сектор търпи бурно развитие. В условията на нарастваща конкуренция и налагане на нови регулаторни рамки от страна на институциите телеком операторите прилагат все по-иновативни подходи в борбата за всеки един потребител. Целта на настоящото изследване е да се представят системите за подпомагане на оперативните и бизнес дейности (OSS/BSS) като един от най-важните компоненти на съвременния телекомуникационен бизнес в условията на информационно и свързано общество. За постигането на така поставената цел е необходимо да се решат следните задачи: да се дефинира „свързаното общество” и факторите за неговото възникване; да се анализира текущото състояние на телекомуникационния бизнес в България; да се представят основните функции на OSS/BSS системите и бизнес процесите, които те автоматизират; да се разкрият проблемите и предизвикателствата пред OSS/BSS системите при пускането на нови услуги на пазара и внедряването на нови технологични решения. Изследователската теза може да се дефинира по следния начин: съвременният телекомуникационен бизнес не би могъл да има конкуретни предимства без добре функциониращи и адаптирани към пазара OSS/BSS системи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;9
dc.subjectсистеми за подпомагане на оперативните дейности – OSS; системи за подпомагане на бизнес дейностите – BSS; софтуерно-дефини- рани мрежи – SDN; виртуализация на мрежови функции – NFVbg_BG
dc.titleЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ В УСЛОВИЯТА НА СИЛНО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record