Show simple item record

dc.contributor.authorШишманова, Пенка
dc.contributor.authorГосподинов, Юлиян
dc.contributor.authorПарашкевова, Евелина
dc.contributor.authorКорелов, Кристиян
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:15Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:16Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:15Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3836
dc.description.abstractНастоящата студия представя резултатите от проведено изследване на приложението на интерактивните методи на преподаване в продължаващото обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ‒ Свищов. Изследването е насочено към приложението на интерактивните методи на преподаване на основата на съвременни електронни средства в продължаващото обучение. За целта по проблема са проучени теория, стратегически и др. планови документи на национално и европейско ниво. Проведено е емпирично изследване за проучване мнението на обучаващите се в различните структури на продължаващо обучение в Стопанската академия относно приложението на интерактивните методи на преподаване. Получените резултати са основа за формулиране на изводи и предложения за подобряване на продължаващото обучение. Основната изследователска теза е, че приложението на интерактивните методи на преподаване е модерен подход, чието широко приложение и непрекъснато усъвършенстване в продължаващото обучение на Стопанската академия ще допринесе за формирането на адекватни професионални компетенции у обучаемите и ще увеличи възможностите им на трудовия пазар и в конкретната професионална дейност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;10
dc.subjectпродължаващо обучениеbg_BG
dc.subjectинтерактивни методиbg_BG
dc.subjectпрепо- даванеbg_BG
dc.subjectзнанияbg_BG
dc.subjectкомпетенцииbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record