Show simple item record

dc.contributor.authorПантелеева, Искра
dc.contributor.authorВарамезов, Любчо
dc.contributor.authorНайденов, Сергей
dc.contributor.authorНиколов, Емил
dc.contributor.authorСтанимирова, Зоя
dc.contributor.authorГуцев, Георги
dc.contributor.authorАнгелов, Илиян
dc.contributor.authorКостов, Ивайло
dc.contributor.authorПетрова, Мариела
dc.contributor.authorКилиджийска, Нели
dc.contributor.authorМаринов, Марин
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:16Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:17Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:16Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3838
dc.description.abstractЦелта на студията е да се представят резултати от емпирично проучване на нагласите и намеренията на студенти от СА „Д. А. Ценов”, необходимите знания, умения и компетенции за стартиране на малък бизнес, на чиято база да се идентифицират възможности за позитивно въздействие върху предприемаческото поведение на студените. Във връзка с това са поставени няколко задачи: да се проучи мнението на респондентите, да се състави профил на студентите от позициите на дефинираната проблематика и да се предложат идеи за адекватни въздействия. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, че чрез изследване и идентифициране на предприемаческите нагласи и намерения, притежаваните от студентите и необходимите за успешното управление на собствен бизнес знания и умения е възможно да се създадат предпоставки, включително и чрез обучение, за по-успешна реализация на предприемачески инициативи. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: проучено е мнението на респондентите, съставен е профил на студентите, идентифицирани са възможности за повишаване на нагласите, знанията, уменията и компетенциите на студентите за стартиране на собствен бизнес и/или реализиране на предприемаческа идея.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;12
dc.subjectмалък бизнесbg_BG
dc.subjectпредприемачествоbg_BG
dc.subjectпредприемачески нагласиbg_BG
dc.subjectзнанияbg_BG
dc.subjectумения и компетенцииbg_BG
dc.subjectстудентиbg_BG
dc.titleПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС И/ИЛИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИДЕЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record