Show simple item record

dc.contributor.authorЧиприянов, Михаил
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:17Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:18Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:17Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3839
dc.description.abstractНастоящото изследване е ориентирано към проучване на възможностите за подобряване условията за научни изследвания на студентите в ОКС „магистър” редовна форма и на перспективите за бъдещо по-мащабно включване на този компонент при обучението. Съхраняването и развитието на позицията на СА „Д. А. Ценов” на пазара на образователни продукти за ОКС „магистър” налага постоянното търсене и използване на различни възможности за повишаване качеството на елементите на образователния процес. Проучване възможностите за бъдещото по-широко интегриране на научните изследвания със студентите при тяхното обучение е предпоставка за подобряване конкурентоспособността в бъдеще. Устойчивостта на резултатите от изследването се гарантира посредством внедряване на получените резултати, идеи и предложения в науката, практиката и учебния процес. На първо място, допълват се теоретичните изследвания в сферата на предоставянето на образователни продукти/услуги за ОКС „магистър”. На второ място са реализирани конкретни мерки за усъвършенстване на материалната база и инфраструктурата, използвана при обучението. На трето място са съставени възможни решения за по-пълно интегриране на научните изследвания със студентите в ОКС „магистър” редовна форма към цялостния процес на тяхното обучение.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;13
dc.subjectинфраструктурни проектиbg_BG
dc.subjectобучениеbg_BG
dc.subjectОКС „магистър”bg_BG
dc.subjectматериална базаbg_BG
dc.subjectнаучни изследванияbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В ОКС „МАГИСТЪР” РЕДОВНА ФОРМАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record