Show simple item record

dc.contributor.authorШишманов, Красимир
dc.contributor.authorТашкова, Мария
dc.contributor.authorПетров, Александър
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:05Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:05Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:05Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3844
dc.description.abstractСъвременното развитие на информационното обслужване предполага преход от традиционния модел на управление на технологии и ресурси към модел на управление на услуги. В тази връзка може да се формулира основната изследователска теза – възможно е намирането на единен подход за усъвършенстване на информационното обслужване, който да се базира на трансформацията на управлението на ИТ обслужване към модел на управление на услуги (ИТСМИТ сервиз мениджмънт). Обект на изследването е информационното обслужване в организациите. Особено внимание се отделя на тези, които имат собствено ИТ подразделение за обслужване. Предмет на изследването са съвременните подходи за усъвършенстване на управлението на информационното обслужване в организациите. Основната цел на студията е да анализира резултатите от проведено научно изследване на приложението на ИТСМ в българските организации, като се представят добрите практики и се разкрие потенциалът от използването му. В резултат на проведено емпирично проучване и анализиране на резултатите от него като основни изводи в настоящата студия са изведени: - съвременните ИТ налагат да бъде извършена трансформация на начина на управление и функциониране на информационното обслужване; - моделът за предоставяне на ИТ услуги и тяхното управление като ИТСМ система ще доведе до редуциране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността на функциониране не само на информационното обслужване на организацията, но и на цялата организация; - ИТСМ е известен, разпознаваем подход за усъвършенстване на управлението на ИО в нашата страна, чийто процес на внедряване, използване и развитие вече е започнал и разширява своя обхват.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectинформационни технологии (ИТ)bg_BG
dc.subjectинформационно обслужване (ИО)bg_BG
dc.subjectуслугаbg_BG
dc.subjectИТ сървис мениджмънт (ИТСМ)bg_BG
dc.subjectтрансформацияbg_BG
dc.titleСЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record