Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Марина
dc.contributor.authorЛинкова, Маруся
dc.contributor.authorНенова, Радка
dc.contributor.authorКръстева, Илиана
dc.contributor.authorДимитров, Георги
dc.contributor.authorАнгелов, Георги
dc.contributor.authorМилкова, Десислава
dc.contributor.authorЙорданов, Росен
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:07Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:07Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:07Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3848
dc.description.abstractНастоящото изследване има за цел да изследва проблемите и възможностите за изграждане на регионални фермерски пазари в България. Във връзка с това са поставени следните задачи: 1) идентифициране предимствата на фермерските пазари; 2) характеризиране на административно-правните и вътрешнофирмените ограничения при организиране на фермерски пазари в България; 3) анализиране степента на координация между заинтересованите страни при изграждане на фермерски пазар; 4) предлагане на модел за функциониране на регионален фермерски пазар. Основната теза на изследването е, че за изграждането и функционирането на регионални фермерски пазари са необходими координирани усилия на земеделските стопани, местните органи на власт, бизнеса и местните общности. Научно-образователните институции могат да подпомогнат процесите на координиране и да предложат модели за изграждане на регионални фермерски пазари. От направеното проучване могат да се откроят следните изводи: налице са външните условия за създаване и функциониране на фермерски пазари в България, но към настоящия момент липсва достатъчна координация между всички заинтересовани страни; за да се реализират мултиплицирани ползи от фермерските пазари, във всеки регион трябва да се намерят конкретните форми за сътрудничество между земеделските стопанства, местните власти и общности; подходящият модел за изграждане и функциониране на фермерски пазар на общинско ниво е публичната собственост с участието на представители от всички заинтересовани страни.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;6
dc.subjectагробизнесbg_BG
dc.subjectпазари на селскостопански продуктиbg_BG
dc.subjectкоор- динацияbg_BG
dc.subjectфермерски пазарbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ И МОДЕЛИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record