Show simple item record

dc.contributor.authorКолева, Росица
dc.contributor.authorЯнков, Никола
dc.contributor.authorШишманов, Красимир
dc.contributor.authorЗахариева, Галина
dc.contributor.authorВасилев, Венцислав
dc.contributor.authorПавлов, Цветан
dc.contributor.authorАлександрова, Александрина
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:07Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:08Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:07Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3849
dc.description.abstractЦелта на настоящата разработка е да се проучи цялостно територията по българското поречие на р. Дунав, която се обозначава като Българско Придунавие (БП) и представлява обект на научното изследване. На следващо място да се оцени нейният потенциал, да се установи как тя може да се превърне в атрактор на преки, косвени и допълнителни инвестиции. Основната задача по отношение на този обект е, с помощта на системния подход да се установи мястото на БП в Европейския хиперрегион Дунав. На тази основа проектният екип си е поставил следните конкретни задачи: да обособи компонентите на БП, да направи анализ на икономическия му потенциал, да систематизира съществуващите виждания на отделните общини в рамките на региона във връзка с плановите и стратегическите документи. Анализът завършва с представяне на логически рамков модел за неговото социално-икономическо развитие. Основната теза е, че регионът Българско Придунавие може да се превърне в стратегическа зона, във „фронт“ и мост за трансгранична интеграция между България и съседни страни и по-специално Румъния. Това е възможно след получаване на знание за неговия потенциал и организирането му чрез създаване на подходящи концептуални инструменти – визии, стратегии, планове и др. Изследователската част на проекта се реализира чрез анкетно проучване на всички общини в район БП, обработката на което се извършва с помощта на програмен продукт MS Excel.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;7
dc.subjectБългарско Придунавиеbg_BG
dc.subjectпридунавски общиниbg_BG
dc.subjectикономически потенциалbg_BG
dc.subjectвизияbg_BG
dc.subjectмодел за развитиеbg_BG
dc.titleМОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРИДУНАВИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record