Show simple item record

dc.contributor.authorМитков, Милен
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:08Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:08Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:08Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3850
dc.description.abstractВ настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2017 година проучване на застрахователния пазар в България, осъществено съгласно проект №22-2017 г. към Института за научни изследвания. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователния пазар в България след приемането на България в Европейския съюз. Застъпената теза е, че присъединяването на България към Европейския съюз ще доведе до разширяване обема на застрахователния сектор и увеличаване на финансовата стабилност на застрахователите. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи: - очертаване на състоянието и тенденции в развитието на основни макроикономически показатели за периода 20072016 г., имащи отношение към застраховането. - очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на застрахователния сектор за периода 20072016 г. - очертаване на показателите, характеризиращи мястото на застраховането в икономиката за периода 20072016 г. Установи се, че застрахователните дружества в България са финансово стабилни. Темпът на развитие на застрахователния пазар изпреварва темпа на развитие на брутния вътрешен продукт. Темпът на развитие на застрахователните плащания изостава от темпа на развитие на брутния премиен приход. Темпът на развитие на инвестициите в страната изпреварва темпа на развитие на инвестициите на застрахователните дружества. В рамките на изследвания период по отношение на показателите застрахователно проникване и застрахователна плътност значително изоставаме от другите страни на Европейския съюз.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;8
dc.subjectзастрахованеbg_BG
dc.subjectзастрахователни плащанияbg_BG
dc.subjectбрутен вътрешен продуктbg_BG
dc.subjectзастрахователно проникванеbg_BG
dc.subjectзастрахователна плътностbg_BG
dc.titleРАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО- ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО (20072016 г.)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record