Show simple item record

dc.contributor.authorТодоров, Петър
dc.contributor.authorТашкова, Мария
dc.contributor.authorСтоилова, Даниела
dc.contributor.authorШенкова, Цветана
dc.contributor.authorПетков, Ивайло
dc.contributor.authorИванов, Мирослав
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:09Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:10Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:09Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3852
dc.description.abstractСъвременните ИТ променят начина и модела на образователния процес. Тези промени трябва да се изследват, анализират и познават. Настоящата студия представя изследване на възможностите за мобилно обучение за студенти от специалност „Икономика на туризма“. Целта на изследването е да провери степента на използване на мобилното софтуерно приложение Moodle Mobile както и резултатността на материалите за обучение, които могат да намерят приложение в разработването на курсове на английски език. За постигане на целите са изпълнени следните задачи: проучване на специализирана литература, провеждане на емпирично проучване, анализ на информацията и формулиране на конкретни резултати и приносни моменти. Изследователската теза, която защитаваме, е, че при наличието на материали за обучение, достъпни чрез мобилно софтуерно приложение, студентите биха предпочели него пред пълната версия на даден сайт, а материалите, създадени от авторите, са с висока теоретическа и практическа резултатност. Обект на изследването е обучението на английски език на студенти от специалност „Икономика на туризма“ чрез използване на мобилно софтуерно приложение в дисциплините „Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма“ и „Екскурзоводство“. Предмет на изследването е степента на използване на мобилното софтуерно приложение за смартфон и резултатността на допълнителните материали за обучение на английски език в горепосочената специалност и дисциплини. При провеждането на изследването са използвани следните методи: триангулация, диаграма на течението на данните, педагогически експеримент.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;10
dc.subjectКлючови думи: мобилно обучениеbg_BG
dc.subjectмобилно софтуерно приложениеbg_BG
dc.subjectикономика на туризмаbg_BG
dc.subjectмобилно устройствоbg_BG
dc.subjectсмартфонbg_BG
dc.titleОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record