Show simple item record

dc.contributor.authorБорисов, Борислав
dc.contributor.authorБогданова, Маргарита
dc.contributor.authorПарашкевова, Евелина
dc.date.accessioned2018-06-14T12:09:57Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:09:57Z
dc.date.available2018-06-14T12:09:57Z
dc.date.available2018-06-14T12:09:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3855
dc.description.abstractЦелта на настоящото изследване е да се разгледат и критично да се анализират концепциите, системите и инструментите за изграждане на административен капацитет и постигане на добро управление, както и да се представят отделни аспекти на резултатите от емпирично проучване на капацитета на администрацията на изпълнителната власт в България. Задачите на изследването са: 1) очертаване на понятията, принципите и тенденциите в развитието на модернизацията на администрацията и на доброто управление като ключови цели при подобряване на административния капацитет; 2) дефиниране и критичен анализ на концепциите и моделите за административен капацитет; 3) оценка на един от аспектите на капацитета  работните процеси в администрацията на изпълнителната власт в България. Изследователска теза: изясняването на терминологията, концепциите и моделите на функциониране на изпълнителната власт ще допринесе за разработване на адекватни инструменти за оценка и самооценка на капацитета на администрацията, което в дългосрочен план ще подпомогне подобряването на качеството на публичните услуги. В резултат на проучването са дефинирани и анализирани основните понятия и проблеми, свързани с концепциите, системите и инструментите за изграждане на административен капацитет и постигане на добро управление като база за разработване на методология за оценка на капацитета на администрацията на изпълнителната власт; изведени са ключови предизвикателства, свързани с работните процеси в администрацията, и са направени препоръки за преодоляването им.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectадминистративен капацитетbg_BG
dc.subjectдобро управлениеbg_BG
dc.subjectмодернизация на администрациятаbg_BG
dc.subjectработни процесиbg_BG
dc.titleАДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record