Show simple item record

dc.contributor.authorСтойкова, Пепа
dc.contributor.authorТананеев, Емилиян
dc.contributor.authorЖелев, Жельо
dc.date.accessioned2018-06-14T12:09:59Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:10:00Z
dc.date.available2018-06-14T12:09:59Z
dc.date.available2018-06-14T12:10:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3859
dc.description.abstractВ разработката се изследват основните процедури в данъчния контролен процес: регистрация, деклариране, установяване, събиране, обезпечаване и обжалване. Проучени са разпоредбите на материалните и процесуалните данъчноосигурителни нормативни актове. Изследвани са теоретичните постановки и практическите проблеми на данъчните служители (органи по приходите и публични изпълнители) и на данъчнозадължените физически и юридически лица. Поставени са два основни акцента – теоретичен и практически. Първият е ангажиран с въпросите за същността и спецификата на процедурите в данъчния контрол. Предлагат се варианти за тяхното развитие и усъвършенстване, съобразно конкретните условия за прилагане. Вторият е насочен към практическата приложимост на основните данъчни процедури и установяване евентуалните затруднения в изпълнението им от участниците в данъчния контролен процес. На базата на проведено анкетно проучване се правят анализи и дават заключения за усъвършенстване на процесуалния данъчен контрол. Изследването е насочено към идентифициране на проблеми в съдържанието и изпълнението на данъчните процедури. Това позволява да бъдат набелязани мерки за въздействие, които да доведат до по-голяма яснота, директност, бързина, точност, професионална адекватност и компетентност при участието на активния и пасивния данъчен субект. Качествената комуникация между данъчните служители (органи по приходите и публичните изпълнители) и данъчнозадължените физически и юридически лица може да доведе до икономия на времеви, материален и финансов ресурс.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;7
dc.subjectданъчно облаганеbg_BG
dc.subjectданъчен процесbg_BG
dc.subjectданъчни процедуриbg_BG
dc.subjectданъчно-процесуален контролbg_BG
dc.titleСЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И КОНТРОЛbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record