Show simple item record

dc.contributor.authorМитков, Милен
dc.contributor.authorАтанасов, Милен
dc.date.accessioned2018-06-14T12:10:01Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:10:02Z
dc.date.available2018-06-14T12:10:01Z
dc.date.available2018-06-14T12:10:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3862
dc.description.abstractВ настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2017 година проучване на застрахователните посредници в България, осъществено съгласно проект №4-2017 г. към Института за научни изследвания. Основната цел на изследването е да се очертаят състоянието и възможностите за усъвършенстване на дейността на застрахователните посредници в съответствие с регулациите на Европейския съюз. Застъпената теза е, че застрахователните посредници са определящ фактор за развитието на застрахователните дружества. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи: - посочване на необходимостта и значението на застрахователните посредници; - систематизирани и анализирани са данни, показващи състоянието на посредническата дейност в България за периода 20072016 г.; - откроени са условията за регистрация и заличаване на застрахователния брокер. Установи се, че застрахователните брокери в България имат важно значение при формиране на премийния приход. Темпът на прираст на застрахователния пазар изостава от темпа на прираст на застрахователните брокери. Темпът на прираст на застрахователните агенти изостава от темпа на прираст на застрахователните брокери. Темпът на прираст на застрахователните агенти физически лица изостава от темпа на прираст на застрахователните агенти физически лица. Темпът на прираст на премийния приход, реализиран от застрахователните брокери в раздел общо застраховане, изостава от темпа на прираст на премийния приход, реализиран от застрахователните брокери в раздел животозастраховане.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;10
dc.subjectзастрахованеbg_BG
dc.subjectзастрахователен брокерbg_BG
dc.subjectзастрахователен агентbg_BG
dc.subjectзастрахователен пазарbg_BG
dc.subjectпремиен приходbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА НОВИ РЕГУЛАЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record