Show simple item record

dc.contributor.authorКръстев, Людмил
dc.date.accessioned2018-06-14T12:12:47Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:12:48Z
dc.date.available2018-06-14T12:12:47Z
dc.date.available2018-06-14T12:12:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3868
dc.description.abstractФинансовият контролинг подпомага мениджърите на фирмата при вземане на правилни управленски решения. Контролингът като процес включва действията по планиране, контрол и анализ. Планирането се свързва с поставянето на целите и разработването на плановите бюджети, контролът – с констатиране на отклоненията от целите, а анализът – с разкриването на причините за тези отклонения. Централно място във финансовия контролинг заема информационната система. Тя включва система от показатели и водещ показател, който се приема като цел. Ролята на информационната система в контролинга е да свърже действията по планиране, контрол и анализ. В статията информационната система на финансовия контролинг е приложена в конкретна фирма – застрахователно дружество, опериращо в бранша „Общо застраховане“.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectконтролингbg_BG
dc.subjectфинансови отчетиbg_BG
dc.subjectфинансов анализbg_BG
dc.titleПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛИНГ ВЪВ ФИРМАТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record