Show simple item record

dc.contributor.authorНожаров, Щерьо
dc.date.accessioned2018-06-14T12:12:48Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:12:49Z
dc.date.available2018-06-14T12:12:48Z
dc.date.available2018-06-14T12:12:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3869
dc.description.abstractВ изследването се идентифицират институционални дефекти на действащия модел на управление на отпадъците в ЕС. Анализът е фокусиран върху икономическия модел на „разширена отговорност на производителя“ и колективните системи за управление на отпадъците. Целта на изследването е създаване на модел за измерване на транзакционните разходи при дейността на организациите по оползотворяване на отпадъци. Моделът е тестван чрез анализ на българските колективни системи за управление на отпадъците, които прилагат законодателството на ЕС от 10 години. Избран е отпадъчният поток на отработените масла и излезлите от употреба нефтопродукти заради неговата икономическа важност и малкото изследвания, които го анализират. Повечето изследвания до момента разглеждат основно отпадъците от опаковки, смесените битови отпадъци или излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Въздействието на изследването е насочено към подпомагане на процеса за създаване на „кръгова икономика“ в ЕС стартирал през 2015 г.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectкръгова икономикаbg_BG
dc.subjectтранзакционни разходиbg_BG
dc.subjectинституционални дефектиbg_BG
dc.subjectразширена отговорност на производителяbg_BG
dc.subjectколективни системи за управление на отпадъцитеbg_BG
dc.titleТРАНЗАКЦИОННИ РАЗХОДИ ПРИ КОЛЕКТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record