Show simple item record

dc.contributor.authorЛюбенова, Беатрис
dc.date.accessioned2018-06-14T12:12:50Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:12:51Z
dc.date.available2018-06-14T12:12:50Z
dc.date.available2018-06-14T12:12:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3872
dc.description.abstractИзследването на икономическите неравенства е в основата на изработването и провеждането на адекватна икономическа и социална политика. В настоящата разработка е изследвано подоходното неравенство в България в периода 2001–2015 г. чрез проследяване динамиката на коефициента на Джини, интегралния коефициент на неравномерността и децилните отношения. Доказа се, че въпреки наблюдаваното повишаване на стойностите на показателите през някои години от периода тенденцията към намаляване на неравенството е слабо изразена. Установи се, че поляризацията на населението по доходи, измерена посредством децилните съотношения – S90/10 и S80/20, е значителна. Обосновава се необходимостта от изследване обвързаността на темповете на растеж на средния доход на домакинствата от първите шест децилни групи и последните четири децилни групи посредством коефициента на изпреварване.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectикономическо неравенствоbg_BG
dc.subjectизмерители на икономическото неравенствоbg_BG
dc.subjectкоефициент на Джиниbg_BG
dc.subjectкрива на Лоренцbg_BG
dc.subjectподоходна диференциацияbg_BG
dc.subjectполяризация на населението по доходиbg_BG
dc.titleИКОНОМИЧЕСКОТО НЕРАВЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ В 21 ВЕКbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record