Show simple item record

dc.contributor.authorНовак, Дариуш
dc.date.accessioned2018-06-14T12:15:10Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:15:10Z
dc.date.available2018-06-14T12:15:10Z
dc.date.available2018-06-14T12:15:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3884
dc.description.abstractСред многото методи за стратегическо управление трябва да се обърне специално внимание на концепцията за основните компетенции, която е отличен и съвременен инструмент за постигане на конкурентоспособност. Същността му се основава на убеждението, че диференцираната рамка за осъществяване на икономическите дейности налага използването на различни начини за постигане на целите. Един такъв подход е описан чрез набор от уникални, редки и преди всичко персонализирани активи, които в комбинация формират спецификата и характера на организацията. Като се има предвид значението на концепцията за основните компетенции при осъществяване на стратегическите дейности на компанията, целта на статията е да идентифицира и оцени основните атрибути на организацията и да ги представи чрез детайлно ранжиране. Теоретичната част е разработена след анализ на литературни източници на полски и английски език. Емпиричната част се основава на проучвания, проведени сред извадка от 192 компании, които представляват индустриалните предприятия, опериращи на територията на Полша. Анализът на събраните данни позволява да се направи заключението, че най-важните основни компетенции на полските предприятия са: качеството на продуктите и услугите, квалификацията на персонала, гъвкавостта, ясно определените цели и способността за адаптиране към средата.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectосновни компетенцииbg_BG
dc.subjectценности на организациятаbg_BG
dc.subjectконкурентната позицияbg_BG
dc.titleОСНОВНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ПОЛСКИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record