Show simple item record

dc.contributor.authorСтанева, Валентина
dc.date.accessioned2018-06-14T12:15:10Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:15:11Z
dc.date.available2018-06-14T12:15:10Z
dc.date.available2018-06-14T12:15:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3885
dc.description.abstractС въвеждането на МСС в РБългария след присъединяването ѝ към Европейския съюз в счетоводната теория и практика навлезе нова терминология, свързана с понятия като счетоводна политика, счетоводна приблизителна оценка и счетоводна грешка. Професионалният скептицизъм в счетоводната наука е в основата на трудното възприемане на новото знание, начин на мислене и последващо приложение в практиката. Целта на настоящото изследване е да се откроят възможностите за унифициране на професионалната компетентност на счетоводители и одитори във връзка с използването на счетоводни приблизителни оценки във финансовите отчети на нефинансовите предприятия в рамките на утвърдената счетоводна политика. Авторът си поставя задачата, с оглед успешно реализиране на поставената цел, да открои концептуалните различия между разбиранията на счетоводители и одитори, използвани в съответните приложими стандарти, без да претендира за изчерпателност на темата.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectпрофесионална компетентностbg_BG
dc.subjectсчетоводна приблизителна оценкаbg_BG
dc.subjectконцептуални насокиbg_BG
dc.subjectфинансови отчетиbg_BG
dc.subjectприложими стандартиbg_BG
dc.titleПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record