Show simple item record

dc.contributor.authorДраганов, Христо
dc.contributor.authorДраганов, Георги
dc.date.accessioned2018-07-06T23:24:53Z
dc.date.accessioned2018-07-06T23:24:54Z
dc.date.available2018-07-06T23:24:53Z
dc.date.available2018-07-06T23:24:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3896
dc.description.abstractСтатията представя застрахователния интерес като необходима потребност, на базата на която се взема решение за сключване на застрахователен договор. Разглеждат се всички възникнали застрахователни отношения между застрахователя и застрахования и се представят като мотивация за търсене на услугите на застрахователите. Акцентира се върху факта, че застрахователният интерес е специфично понятие на застрахователното право и не може да се идентифицира с понятието „интерес“ така, както то се използва в живота. Поставени са за обсъждане определения и твърдения на други, в това число чужди автори, представили свои виждания за застрахователния интерес. Основната идея на автора е, че не само отделният застрахован е носител на застрахователния интерес, а цялата застрахована съвкупност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectзастрахователен интересbg_BG
dc.subjectзастрахователни отношенияbg_BG
dc.subjectзастрахователен договорbg_BG
dc.titleИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ИНТЕРЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record