Show simple item record

dc.contributor.authorПиримова, Вера
dc.contributor.authorПешев, Петър
dc.date.accessioned2018-07-31T08:10:12Z
dc.date.accessioned2018-07-31T08:10:12Z
dc.date.available2018-07-31T08:10:12Z
dc.date.available2018-07-31T08:10:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3912
dc.description.abstractНастоящото изследване е съсредоточено върху анализ на сравнителните предимства и конкурентоспособността на българското производство и износ. То е структурирано в две части. В първата част са систематизирани някои теоретични концепции за сравнителните конкурентни предимства и са интерпретирани индексът на Б. Баласа и индексът на М. Амир. Във втората част са изчислени и се анализират индексите на Б. Беласа и индексите на М. Амир, чрез които се извеждат проявилите се през 2012–2016 г. сравнителни предимства и недостатъци на българското производство и износ на определени стоки и стокови групи. На тази основа се разкриват и обобщават възможности за разширяване или ограничаване на износа на конкретни стокови групи, оттук и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. В изследването са приложени математически и статистически методи, предимно индексният метод, наред с методите на анализа и синтеза.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectизнос и външна търговияbg_BG
dc.subjectсравнителни предимстваbg_BG
dc.subjectконкурентоспособностbg_BG
dc.titleСРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИЗНОСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record