Show simple item record

dc.contributor.authorМаринова, Кристи
dc.date.accessioned2018-07-31T08:10:14Z
dc.date.accessioned2018-07-31T08:10:15Z
dc.date.available2018-07-31T08:10:14Z
dc.date.available2018-07-31T08:10:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3915
dc.description.abstractБанковата несъстоятелност е специфична материя от съвременния банков капиталов мениджмънт, която поражда перманентна потребност както от доразвитие на регулаторната уредба, така и от въвеждане на нови методи и средства за превенция и ранна диагностика. На тази основа за обект на изследването се определя банковата несъстоятелност. Предметът на разработката фокусира върху регулаторните предизвикателства и емпиричните свидетелства за кредитни институции, поставени в процедура на банкова несъстоятелност. Тезата на изследването се свързва с твърдението, че банковата несъстоятелност е кризисно явление в банковата практика, чието теоретично моделиране, регулаторно управление и емпирично изследване формира потребност от перманентно усъвършенстване на нормативната уредба и надзорните правомощия на централния банков институт. Целта на изследването е да проследи в критичен план еволюцията в регулаторната рамка при управление на банковата несъстоятелност на фона на емпирични свидетелства от българската банкова практика.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectбанкова несъстоятелностbg_BG
dc.subjectКТБbg_BG
dc.titleБАНКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ – РЕГУЛАТОРНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record