Show simple item record

dc.contributor.authorПоладашвили, Тамари
dc.date.accessioned2018-07-31T08:10:15Z
dc.date.accessioned2018-07-31T08:10:16Z
dc.date.available2018-07-31T08:10:15Z
dc.date.available2018-07-31T08:10:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3916
dc.description.abstractПроблемът за младежката безработица е глобален проблем. Настоящата статия го разглежда задълбочено, като анализира характеристиките, причините и последиците от безработицата на завършилите и връзката ѝ с Болонския процес. За целта е направен качествен анализ на проучване, проведено с целева група студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми. Проучването изследва естеството на пазара на труда на завършилите висше образование и основните препятствия, пред които са изправени младите хора при прехода им от образование към заетост. Проучването цели да установи дали безработицата сред младите висшисти е в резултат от недостиг на работни места, от липса на умения или от липса на координация. Въз основа на проучването се дават препоръки за мерките, които могат да бъдат предприети от правителството, ръководните органи на висшите училища, работодателите и отделите за кариерно развитие за намаляване на младежката безработица.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectБолонски процесbg_BG
dc.subjectвисши училищаbg_BG
dc.subjectпригодност за заетост на висшиститеbg_BG
dc.subjectпазар на младежкия трудbg_BG
dc.titleБОЛОНСКИЯТ ПРОЦЕС И ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СТУДЕНТИТЕ (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРИЯ)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record