Show simple item record

dc.contributor.authorПавлова-Бънова, Марияна
dc.date.accessioned2018-10-29T06:08:07Z
dc.date.accessioned2018-10-29T06:08:12Z
dc.date.available2018-10-29T06:08:07Z
dc.date.available2018-10-29T06:08:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3922
dc.description.abstractС възприемането на Европейската харта за местно самоуправление от почти всички европейски държави се цели вертикалното трансфериране на права и задължения от централно на местно ниво и разширяване приходните и разходните отговорности на общините. На практика обаче в нашата страна разрастващите се разходни отговорности на общините в комбинация с ограничените възможности за собствено финансиране поставят въпроса за тяхната зависимост от централната власт. Във връзка с това настоящата разработка е насочена към измерването и оценката на степента на данъчна автономност на местната власт в България и позиционирането й спрямо избрани европейски страни чрез използването на система от показатели, в резултат на което се дава оценка на един от ефектите от фискалната децентрализация – данъчната автономност на местното самоуправление.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;1
dc.subjectобщиниbg_BG
dc.subjectданъчна автономностbg_BG
dc.subjectданъчна децентрализацияbg_BG
dc.subjectбюджет на местната властbg_BG
dc.subjectприходиbg_BG
dc.titleФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПА: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА АВТОНОМНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record