Show simple item record

dc.contributor.authorГригорова, Ваня
dc.date.accessioned2018-10-29T06:09:33Z
dc.date.accessioned2018-10-29T06:09:33Z
dc.date.available2018-10-29T06:09:33Z
dc.date.available2018-10-29T06:09:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3938
dc.description.abstractСъвременният облик на дистрибуционните системи се формира в резултат от тяхното взаимодействие с факторите на бизнес средата, включително и на информационните технологии. Основавайки се на концептуалните характеристики на интегрираните дистрибуционни системи и на ролята на информационните технологии за тяхното развитие, настоящата разработка си поставя за цел да представи едно ново виждане за връзката между тях – като симбиотична, двупосочна, стимулираща. Изведени са в детайли аспектите на нейното проявление, краткосрочните и дългосрочните ефекти, които поражда, както и перспективите за развитие на тази симбиоза.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;2
dc.subjectдистрибуцияbg_BG
dc.subjectинтегрирана дистрибуционна системаbg_BG
dc.subjectинформационни технологииbg_BG
dc.titleСИМБИОЗАТА НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ДИСТРИБУЦИОННИ СИСТЕМИ И СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record