Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданова, Петя
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:07Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:08Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:07Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3949
dc.description.abstractИзследователското внимание в настоящата студия се насочва към управлението на риска в бизнес дейността на франчайзодателя. Основна цел на научната разработка е върху базата на теоретична интерпретация на риска и детерминиране на конкретните рискове за франчайзодателя да се адаптира модел за управлението им. Разработването на методологията за осъществяване на емпиричното изследване се основава на количествен подход за оценка на риска на примера на световно известната франчайзингова компания “McDonald’s”. Чрез регресионен анализ се потвърждава значимостта на приложените рискови фактори, което допринася за апробиране на ефективен модел за мениджмънт на риска.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;2
dc.subjectрискbg_BG
dc.subjectфранчайзодателbg_BG
dc.subjectуправление на рискаbg_BG
dc.subjectрегресионен анализbg_BG
dc.titleАПРОБИРАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКА НА ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ НА БАЗА КОЛИЧЕСТВЕН ПОДХОДbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record