Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданова, Таня
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:42Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:42Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:42Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3959
dc.description.abstractВ настоящата разработка се акцентира върху особеностите на персоналния финансов мениджмънт като индивидуална дейност при вземане на финансови решения за управление на персоналните парични потоци. Откроени са специфичните особености на поведение, факторите, оказващи въздействие върху индивида при вземането на персонални финансови решения, и са анализирани елементите на системата на персоналния финансов мениджмънт. Характеризирано е понятието “персонален финансов мениджмънт” и е изведена необходимостта от взаимодействие и логична последователност при прилагане на специфични финансови методи като гаранция за повишаване ефективното управление на персоналните входящи и изходящи парични потоци.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;12
dc.subjectперсонални финансиbg_BG
dc.subjectперсонален финансов мениджмънтbg_BG
dc.titleОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИЯ ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record