Show simple item record

dc.contributor.authorМитева, Десислава
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:49Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:49Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:49Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3961
dc.description.abstractМеждународната търговия през годините бележи развитие, което е формирало днешния й облик. За това разработката цели да представи кратък глобален анализ на съвременните тенденции в развитието на международната търговия със стоки през периода от 2006 г. до 2016 г. Поставя се акцент върху осъществяване на търговски обмен в условия на регионално сътрудничество, както и върху търговията по стокови групи. Като важен момент за осъществяване на международната търговия се посочва сътрудничеството между страни за осъществяване на търговска либерализация. Постигната търговска либерализация дава основание да изследваме тенденциите в развитието на световния стокообменbg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;14
dc.subjectмеждународна търговияbg_BG
dc.subjectизносbg_BG
dc.subjectвносbg_BG
dc.titleОБЗОРЕН АНАЛИЗ НА ГЛОБАЛНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПОТОЦИ ПО ГРУПИ СТОКИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record