Show simple item record

dc.contributor.authorПъшева, Ирина
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:55Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:55Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:55Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3963
dc.description.abstractБезспорният интерес от страна на икономическата теория и практика превръща финансовите инструменти в актуален обект на дискусия и анализ. Поради това е напълно обосновано, тези отчетни обекти да попадат и във фокуса на счетоводните изследвания. Доказателство за значимостта на финансовите инструменти е и приетият от ЕС МСФО 9 Финансови инструменти. Във връзка с това е важно, ръководството на всяко предприятие да познава регулаторната рамка за отчитане на финансовите инструменти, а също и последиците, които стоят зад всяка една транзакция с финансов инструмент. Целта на изследването е да се очертаят факторите, отнасящи се до оценяването на финансовите активи, които са съществени за предприятията при вземането на инвестиционни решения, да се откроят новите моменти в нормативната уредба, като се обоснове необходимостта от въвеждането и приложението на тези промени.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;16
dc.subjectфинансови активиbg_BG
dc.subjectфинансови инструментиbg_BG
dc.subjectоценкаbg_BG
dc.subjectобезценкаbg_BG
dc.subjectпрекласификацияbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА АКТУАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record