Show simple item record

dc.contributor.authorТерзиев, Любомир
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:58Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:58Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:58Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3964
dc.description.abstractНастоящата разработка има за цел да анализира извадковия подход при одита върху обществените поръчки, използван от Сметната палата на Република България. Контролните органи определят обществените поръчки, които да бъдат одитирани, чрез прилагането му. Извадките оказват влияние върху броя на обществени поръчки, които да се одитират, като се цели изразяването на обективно мнение и адекватно заключение, отнасящо се за всички процедури, които са проведени от възложителя. За целта в разработката са характеризирани статистическите и нестатистическите извадки и са разгледани критериите за подбор, които се използват от одиторите. В резултат на изследването са изведени проблеми при приложението на извадковия подход и са предложени възможности за разширяване обхвата на одиторските процедури.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;17
dc.subjectобществени поръчкиbg_BG
dc.subjectизвадкиbg_BG
dc.subjectвъзложителиbg_BG
dc.subjectкритерииbg_BG
dc.subjectСметна палатаbg_BG
dc.titleПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗВАДКОВИЯ ПОДХОД ПРИ ОДИТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record