Show simple item record

dc.contributor.authorСтоянов, Марий
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:03Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:04Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:03Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3966
dc.description.abstractВ процеса на осъществяването на стопанската дейност автотранспортните предприятия с товарна дейност формират разчетни взаимоотношения, в т.ч. и данъчни задължения. Най-ярък пример в това отношение е данъкът върху добавената стойност, с който се облага покупко-продажбата на стоки и услуги. С влезлия в сила от 2014 година режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност се дава възможност на стопанските субекти с товарна автотранспортна дейност да преведат дължимия данък, когато е налице плащане (частично или пълно) по издадени от тях фактури, а не в момента на реализацията на самата сделка. В настоящата разработка ще се обърне внимание на особеностите при организацията на счетоводното отчитане на данъка върху добавената стойност при приложението на режим „Касова отчетност на ДДС” в автотранспортните предприятия с товарна дейност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;19
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.subjectразчетиbg_BG
dc.subjectтоварни автотранспортни предприятияbg_BG
dc.subjectрежим „Касова отчетност на ДДС”bg_BG
dc.titleСЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС” В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТОВАРНИЯ АВТОТРАНСПОРТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record