Show simple item record

dc.contributor.authorКолев, Росен
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:06Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:07Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:06Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3967
dc.description.abstractНастоящата научна разработка разглежда класифицирането на разходите в промишлените предприятия. Те се характеризират с определено икономическо съдържание и функционално проявление. Систематизираното класифициране на разходите е в основата на рационално изградената счетоводна система за тяхното отчитане в промишлеността. Основната цел на научната статия е изследване възможностите за групиране на разходите в промишлените предприятия с оглед очертаване на практико-приложни възможности за тяхното счетоводно отчитане, калкулиране и формирането на себестойността на промишлената продукция.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;20
dc.subjectразходиbg_BG
dc.subjectкласифициранеbg_BG
dc.subjectсистематизиранеbg_BG
dc.subjectпризнаци за класифициранеbg_BG
dc.subjectпромишлени предприятияbg_BG
dc.titleПО ВЪПРОСА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record