Show simple item record

dc.contributor.authorИлийкова, Йорданка
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:09Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:09Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:09Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3968
dc.description.abstractРазграничаването на класификациите на разходите и приходите за целите на управлението, ценообразуването и финансовото счетоводство е условно. Класификационните подходи могат да се допълват и синхронизират като обект на отчитане и информационна осигуреност. Управленската вътрешна отчетност има разширен обхват и измерители, но не изключва тези на счетоводната отчетност съгласно съответното приложимо законодателство. Цел на настоящото изследване е да се очертаят възможностите за усъвършенстване на отчетните процеси, свързани с ценообразуването в хотелиерството. Предмет на научното търсене са анализът и отчетността на основните икономически закономерности, характерни за формирането на цените в хотелиерските предприятия. В резултат на направеното изследване може да се обобщи, че съществуват начини за синхронизиране на финансовото счетоводство с вътрешното управленско. Това не изключва резултатите от теоретико-методологичните изследвания на актуалните аспекти, свързани с международната практика на хотелите, опериращи в страни, приели различни принципи и бази за счетоводно отчитане.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;21
dc.subjectхотелbg_BG
dc.subjectценообразуванеbg_BG
dc.subjectсчетоводно отчитанеbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record