Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Гергана
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:15Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:15Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:15Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3970
dc.description.abstractНастоящата разработка има за цел да анализира специфичните особености на данъчния контрол при реализиране на отговорността на регистрирано лице – получател по облагаема доставка, за дължимия и невнесен данък от друго лице, доколкото е ползвало право на приспадане на данъчен кредит. Единствено в хипотезата на чл. 177 от Закона за данъка върху добавената стойност законодателят е предвидил кумулативно наличие на обективни и субективни условия за осъществяване на данъчен контрол. Своеобразна по своята същност е и възможността за осъществяване на данъчен контрол по отношение на всеки следващ/предходен получател/доставчик по реда на доставките, поставена в пряка зависимост от събираемостта на дължим данък.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;23
dc.subjectсолидарна отговорностbg_BG
dc.subjectданъчен контролbg_BG
dc.subjectобективни и субективни предпоставкиbg_BG
dc.subjectпредходен/следващ получател/доставчикbg_BG
dc.titleОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record