Show simple item record

dc.contributor.authorЯнков, Димитър
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:21Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:21Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:21Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3972
dc.description.abstractВ статията се разглеждат теоретични подходи и конкретно емпирично изследване на бюджетния процес. Обект на анализи, коментари и прогнози в теоретичната част са бюджетният процес в стопанствата, видовете бюджети, методите на бюджетиране, подходите на бюджетния процес и методологията на бюджетирането. В емпиричната част на разработката се анализира бюджетирането в оризопроизводството, базирано на възвръщаемостта на производствените разходи, и се прави оценка на възможността за прилагане на процесно ориентирано бюджетиране. Практическото приложение се осигурява посредством подходящо бюджетиране на цялостната дейност чрез разработване на технологични карти за отглеждане на ориза и подходяща организация на системата за аналитично отчитане на разходите.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;25
dc.subjectбюджетиранеbg_BG
dc.subjectоризопроизводствоbg_BG
dc.subjectпланиранеbg_BG
dc.subjectдейностиbg_BG
dc.subjectвъзвръщаемост на разходиbg_BG
dc.titleБЮДЖЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ В ОРИЗОПРОИЗВОДСТВОТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record