Show simple item record

dc.contributor.authorЕфтимова, Диана
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:32Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:33Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:32Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3976
dc.description.abstractНастоящата статия анализира енергийните профили на България и Румъния и посредством сравнителен анализ съпоставя текущото енергийно представяне на двете страни. Целта на това проучване е да се изследва състоянието на сектор „Енергетика“ в посочените държави и възможността от бъдещо сътрудничество и установяване на търговски връзки в енергийната сфера. Поради тази причина енергийните профили на България и Румъния са създадени на базата на Четириаспектен модел за съставяне на енергиен профил на държава, базиран на 4 групи показатели: макроикономически, макроенергийни, индикатори за енергийна ефективност и индикатори за енергийна зависимост. Това позволява очертаване спецификите на енергийните сектори на двете държави. Различията в изследваните профили на България и Румъния създават благоприятна среда за развитието на търговските взаимоотношения между тях в сферата на енергетиката и възможност за взаимопомощ при настъпване на сътресения в сектора.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;29
dc.subjectенергиен профилbg_BG
dc.subjectБългарияbg_BG
dc.subjectРумънияbg_BG
dc.subjectимпортна зависимостbg_BG
dc.subjectенергийна интензивностbg_BG
dc.titleСРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОФИЛИ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record