Show simple item record

dc.contributor.authorСтефанова, Надежда
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:52Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:53Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:52Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3982
dc.description.abstractВ настоящата разработка са представени същността, нормативната класификация и ролята на МСБ в България. Използван е методът на SWOTанализа за по-пълното представяне на общото му състояние. Акцентът е поставен върху персонала и най-вече върху неговото ефективно управление, което ще допринесе за повишаване производителността и ефективността на всяка една организация. Направен е анализ на основните проблеми, свързани с качеството на човешките ресурси в МСБ и същевременно с това са дадени основни насоки за тяхното усъвършенстване.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;35
dc.subjectперсоналbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.subjectмалъкbg_BG
dc.subjectсреден бизнесbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА В МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record