Show simple item record

dc.contributor.authorКършовска-Матева, Анна
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:55Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:43:56Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:55Z
dc.date.available2018-12-13T10:43:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3983
dc.description.abstractОрганизациите за насърчаване на експорта (или както по-общо и често срещано се наричат в икономическата литература – организации за насърчаване на търговията) са широко разпространени както в развиващите се, така и в развитите държави. Дейностите им включват изграждане на имидж на износителите, юридически консултации, реклама и маркетинг на местните продукти, разпространение на информация, подпомагане на предприятията при планиране и подготовка за експорт, стимулиране на интереса за износ на бизнеса, предоставяне на организационна помощ чрез различни програми, провеждане на пазарни проучвания и др. Управлението и организацията на националното експортно насърчаване има три ключови измерения. Първото е относно степента на независимост, която водещата агенция за насърчаване има от правителството. Второто е относно координацията на експортно-промоционалните услуги. Третото е свързанo със степента, до която експортното насърчаване (особено неговото доставяне) е децентрализирано. В статията са анализирани организациите за насърчаване на търговията от три различни перспективи: алтернативните организационни конфигурации; взаимодействието с други действащи лица, опериращи в техния икономически, политически и административен контекст; вътрешно-организационните аспекти на тези организации. Разгледани и класифицирани са услугите (програмите), които предлагат организациите за насърчаване на търговията, както и въпроси, свързани с тяхното предварително таргетиране, ресурсно осигуряване и проблема с реалното оценяване на тяхната ефективност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;36
dc.subjectекспортbg_BG
dc.subjectнасърчаване на експортаbg_BG
dc.subjectорганизации за на- сърчаване на експортаbg_BG
dc.subjectорганизации за насърчаване на търговиятаbg_BG
dc.titleАНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record