Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Таня
dc.date.accessioned2018-12-13T10:44:04Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:44:04Z
dc.date.available2018-12-13T10:44:04Z
dc.date.available2018-12-13T10:44:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3986
dc.description.abstractПоследните години един от най-сериозните източници на финансиране в Северозападния район на планиране (СЗРП) в борбата с бедността и социалното включване са европейските фондове. Постигнатият икономически напредък на СЗРП през анализирания период е силно ограничен, въпреки сериозния обем финансови европейски средства, които бяха инвестирани. От всички финансирани проекти в СЗРП през предходния референтен период 7,9% са пряко относими към борба с бедността, а 25,8% към проблематиката, свързана със социалното включване. Бедността в СЗРП е разгледана и през призмата на т.нар. Глобални цели за развитие, постановени от Организацията на обединените нациите (ООН) и по-конкретно Цел 1. Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;39
dc.subjectбедностbg_BG
dc.subjectсоциално включванеbg_BG
dc.subjectСеверозападен район за планиранеbg_BG
dc.subjectевропейски фондовеbg_BG
dc.titleАНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record