Show simple item record

dc.contributor.authorКостадинова, Нина
dc.date.accessioned2018-12-13T10:44:07Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:44:07Z
dc.date.available2018-12-13T10:44:07Z
dc.date.available2018-12-13T10:44:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3987
dc.description.abstractВ статията са изяснени някои същностни аспекти на екипната организация на труда в отговор на нарастващата конкуренция, бързите темпове на технологични промени и новите изисквания към качеството на предлаганите продукти и услуги. Изведени са специфичните характеристики и ползите от прилагането на екипната организация на труда в отделните предприятия. На тази основа са очертани възможностите за извличане на конкурентни предимства чрез избор на подходящ екип и са описани основните дейности, съпътстващи процеса на формиране на екипната работа.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;40
dc.subjectпредприятиеbg_BG
dc.subjectекипна организация на трудаbg_BG
dc.subjectизбор на екипbg_BG
dc.subjectформиране на екипbg_BG
dc.titleЕКИПИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА – СЪЩНОСТ И ФОРМИРАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record