Show simple item record

dc.contributor.authorМилинов, Валентин
dc.contributor.authorАнгелов, Петко
dc.contributor.authorЗаркова, Силвия
dc.date.accessioned2018-12-13T10:54:54Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:54:55Z
dc.date.available2018-12-13T10:54:54Z
dc.date.available2018-12-13T10:54:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3993
dc.description.abstractАнализът на пазара на недвижими имоти е пряко свързан с динамичното развитие на цялостното ценово равнище през последните години. Фокусирайки се целенасочено върху периода 2008‒2016 г., обръщаме внимание върху влиянието на двата основни фактора – присъединяването на България към ЕС и въздействието на световната финансова криза, която рефлектира най-сериозно върху отраслите строителство, производство и услуги. Акцентът в тази разработка е върху пазара на недвижими имоти в България в паралелна съпоставка с Гърция като съседна страна, претърпяла суровите икономически последствия на кризата. Тезата, върху която е изградена настоящата работа, е, че геополитическите и икономическите сътресения на световно и национално ниво са ключов фактор, определящ потенциала на пазара на недвижими имоти. Основната цел e да се анализира състоянието на пазара на недвижими имоти в РБългария и Гърция, а поставените от авторите задачи са: - разглеждане на основните специфики на пазарите на недвижими имоти в РБългария и Гърция; - очертаване на основните тенденции на пазара на недвижими имоти в България и в други страни‒членки от Централна и Източна Европа; -изследване потенциала за инвестиции в недвижими имоти в страните‒ членки на Европейския съюз посредством прилагане метода на З. Хелвинг; - сравнителен анализ и оценка на пазара на недвижими имоти в РБългария и Гърция и очертаване тенденциите на неговото бъдещо развитие. В резултат на направеното изследване е осъществено групиране на държавите от Европейския съюз по показатели за ипотечния пазар, пазара на недвижими имоти и икономическия потенциал на страната. Изведени са особеностите за инвестиции в недвижими имоти в страните-членки на Европейския съюз, като вниманието се фокусира върху РБългария и Гърция и основните фактори на търсенето и предлагането на недвижими имоти.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectглобална кризаbg_BG
dc.subjectиндекс на номиналната цена на жилищатаbg_BG
dc.subjectбрутни фиксирани инвестиции в жилищни сградиbg_BG
dc.subjectлихвени проценти върху кредититеbg_BG
dc.titleОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ПО ПРИМЕРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record