Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданов, Пламен
dc.contributor.authorМаринов, Мартин
dc.date.accessioned2018-12-13T10:55:12Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:55:13Z
dc.date.available2018-12-13T10:55:12Z
dc.date.available2018-12-13T10:55:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3999
dc.description.abstractАргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на прилагания диференциран подход притежава значим капацитет за превръщане на пенсионното осигуряване в социално-икономически коректив на пазарната оценка на труда на учителите, предоставяйки пенсии в размер, съобразен с приноса и значимостта на учителската професия за формирането на човешкия капитал и социално-икономическо развитие и просперитет в българското общество. Проучването на възможностите за организационно развитие и усъвършенстване на публичното пенсионно осигуряване на учителите е и основната цел на изследването, във връзка с което се поставят следните конкретни задачи: изследване на принципните постановки и насоки на диференциацията на осигурителната дейност; обосновка на необходимостта от продължаващо развитие и усъвършенстване на прилагания диференциран подход към организацията на публичното пенсионно осигуряване на учителите в България; проучване на спецификата и оценка на публичната пенсионноосигурителна защита на учителите в България; формулиране на предложения за организационно развитие и усъвършенстване на публичното осигуряване на учителите в България. Резултатите от изследването показват необходимостта от развитие и усъвършенстване на пенсионното осигуряване на учителите. Формулирани са предложения, трансформиращи плащанията от Учителския пенсионен фонд във функция на персоналния осигурителен принос. Предложени са и организационни промени, които обвързват размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст на учителите с техния принос за развитие в обществото.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;10
dc.subjectсоциално осигуряванеbg_BG
dc.subjectпенсионно осигуряванеbg_BG
dc.subjectучителски пенсииbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record