Show simple item record

dc.contributor.authorЛазарова, Снежина
dc.contributor.authorСтефанова, Камелия
dc.date.accessioned2019-01-13T18:11:53Z
dc.date.accessioned2019-01-13T18:11:57Z
dc.date.available2019-01-13T18:11:53Z
dc.date.available2019-01-13T18:11:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4009
dc.description.abstractВ основата на управлението на резултатността стои поставянето на адекватни стратегически цели, наблюдение на изпълнението и резултатите, както и навременното премахване на възникналите проблеми при изпълнението на предварително направения план. Системите от ключови индикатори за резултатност (СКИР) са силен инструмент за организационна промяна. Те могат да бъдат изградени по-ефективно и ефикасно посредством интегриран модел, който да обединява проектирането на ключови индикатори за резултатност и гъвкавото разработване на бизнес интелигентни системи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;1
dc.subjectключови индикатори за резултатностbg_BG
dc.subjectбизнес интелигентни системиbg_BG
dc.subjectуправление на бизнес резултатностbg_BG
dc.titleИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record