Show simple item record

dc.contributor.authorАтанасова, Маргарита
dc.date.accessioned2019-01-13T18:14:29Z
dc.date.accessioned2019-01-13T18:14:29Z
dc.date.available2019-01-13T18:14:29Z
dc.date.available2019-01-13T18:14:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4039
dc.description.abstractОрганизационната подкрепа за кариерно развитие е традиционна част от мотивационния пакет за привличане и задържане на ценни за компанията професионалисти. Системното наблюдение (чрез подходящи и достъпни инструменти) на предоставяната от организацията подкрепа за кариерното развитие на служителите е основа за вземане на решения за непрекъснато усъвършенстване на дейността в тази област. Основната цел на настоящата статия е да се представи методически инструментариум за системно наблюдение и анализ на организационната подкрепа на кариерното развитие и резултатите от първия етап на неговото апробиране. В първата част на статията се систематизират ключови управленски дейности и практики за организационна подкрепа на кариерното развитие на основата на проучване на широк кръг научни изследвания в тази област. Във втората част се представят съдържателни характеристики на методически инструментариум за системно наблюдение и анализ на организационната подкрепа за кариерното развитие и първият етап от неговото апробиране.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;1
dc.subjectкариерно развитиеbg_BG
dc.subjectорганизационна подкрепа на кариерното развитиеbg_BG
dc.subjectобучение и развитие на човешките ресурсиbg_BG
dc.titleОРГАНИЗАЦИОННА ПОДКРЕПА НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ - НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record