Show simple item record

dc.contributor.authorПетров, Петър
dc.date.accessioned2019-01-13T18:14:42Z
dc.date.accessioned2019-01-13T18:14:42Z
dc.date.available2019-01-13T18:14:42Z
dc.date.available2019-01-13T18:14:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4043
dc.description.abstractВсяка една организация е обект на разнородни промени. Тяхното влияние може да се търси в различни направления. В областта на управлението на човешките ресурси от съществено значение за успеха на прилаганите дейности са нагласите на служителите. Целта на настоящата разработката е изследването на въздействието на организационните промени върху нагласите към дейностите по управление на човешките ресурси. На тази основа са изведени препоръки за ползотворно управление на разгледаното взаимодействие и постигане на положителен ефект за организацията, както при прилагането на дейностите за УЧР, така и при реализацията на организационните промени.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;5
dc.subjectнагласиbg_BG
dc.subjectорганизационни промениbg_BG
dc.subjectдейности по управление на човешките ресурсиbg_BG
dc.titleВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ НАГЛАСИТЕ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record