Show simple item record

dc.contributor.authorСпасова, Теодора
dc.date.accessioned2019-01-13T18:14:45Z
dc.date.accessioned2019-01-13T18:14:45Z
dc.date.available2019-01-13T18:14:45Z
dc.date.available2019-01-13T18:14:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4044
dc.description.abstractГолемите предприятия имат специфика, която затруднява тяхната облачна миграция. Систематизирането на различните подходи за преход от локална система към облака може да улесни избора на стратегия от страна на мениджмънта в случай, че организацията се реши на миграционна стъпка. Преместването в облака като цяло е икономически изгодно за организациите, но за да бъде обосновано такова решение е необходимо да се направят предварителни изчисления на някои финансови показатели. Нужно е да се разгледат всички възможности за възникване на скрити разходи, да се претеглят материалните и нематериални ползи от миграцията. Целта на статията е класификацията и сравняването на подходите за облачна миграция, изчисляване на показатели за оценка на икономическата ефективност и очертаване на предизвикателствата при въвеждане на облачни услуги, с което да бъдат подпомогнати мениджърите в решенията за облачна миграция.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;6
dc.subjectоблачни услугиbg_BG
dc.subjectголеми предприятияbg_BG
dc.subjectмиграцияbg_BG
dc.subjectподходbg_BG
dc.subjectикономическа ефективностbg_BG
dc.titleСИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА ПОДХОДИТЕ ЗА ОБЛАЧНА МИГРАЦИЯ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ НЕЙНОТО ПРИЛАГАНЕ В ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record