Show simple item record

dc.contributor.authorИванова, Дияна
dc.date.accessioned2019-05-03T07:48:21Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:48:22Z
dc.date.available2019-05-03T07:48:21Z
dc.date.available2019-05-03T07:48:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4049
dc.description.abstractТемата за вътрешния контрол в публичния сектор не губи своята актуалност във времето, предвид ключовата роля, която той изпълнява при управлението на публичните средства и дейности. В рамките на разработката фокусът е насочен към вътрешния одит, като част от съвременния вътрешен контрол в публичния сектор и по-конкретно към проблемите и възможностите за поддържане и развитие професионалната компетентност на вътрешните одитори като важна предпоставка за качествено изпълнение на одитните ангажименти. Изследването на досегашната практика и отчитането на съществуващите към момента слабости създават основа за усъвършенстване на този аспект от вътрешния контрол в публичния сектор.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectвътрешен контролbg_BG
dc.subjectвътрешен одитbg_BG
dc.subjectпрофесионална компетентностbg_BG
dc.titleПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record