Show simple item record

dc.contributor.authorРалинска, Елена
dc.date.accessioned2019-05-03T07:48:46Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:48:46Z
dc.date.available2019-05-03T07:48:46Z
dc.date.available2019-05-03T07:48:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4057
dc.description.abstractПредлагаме надграждане, адаптация и приложение на факторен модел за исторически финансов анализ, прогнозиране и оценяване на банкова финансова институция по метода на сконтираните парични потоци въз основа на публично достъпна информация, който да може да бъде прилаган в практиката. Изследваме адекватността и реализма на подхода, неговите предимства и недостатъци, като го апробираме върху „Уникредит Булбанк“ АД, и използваме сравнителен оценъчен подход и счетоводни референтни стойности за контрол на получените резултати. Цели на изследването, са моделът да бъде подходящо доизграден и калибриран, като бъдат въведени ограничителни условия при прогнозиране предвид действащата регулаторна рамка и наблюденията от практиката. За целта също е въведена удачна параметризация и са изведени принципни съображения при прогнозирането на дейността на банкови финансови институции.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectфакторен моделbg_BG
dc.subjectстойност на банкаbg_BG
dc.subjectМОКАbg_BG
dc.subjectмодел на дисконтирани парични потоциbg_BG
dc.subjectнетен доход за акционеритеbg_BG
dc.titleМОДЕЛИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА СТОЙНОСТ ПРИ БАНКИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ПО МЕТОДА НА СКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record