Show simple item record

dc.contributor.authorСимеонов, Стефан
dc.contributor.authorТодоров, Теодор
dc.contributor.authorНиколаев, Даниел
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:09Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:09Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:09Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4067
dc.description.abstractНастоящото изследване има за цел развитието на концепцията за предиктивна приложимост на Честотния анализ на променливостта и тренда (ЧАПТ), както и практическо тестване на модифицирания модел за прогнозиране на индекси на фондови борси с различни характеристики. За по-голяма обективност при оценяването на прогнозните резултати, модифицираният ЧАПТ е поставен в паралел с традиционните статистически модели и най-популярния метод в практиката на борсовите трейдъри – техническия анализ. В първата част на изследването развиваме методологията на концепцията за прогнозна приложимост на ЧАПТ в нейния модифициран вариант с подвижно изчисляване на честотните коефициенти (ЧАПТ-ПИ). Методологията на изследването включва последователно измерители на инвестиционния анализ, традиционни статистически модели за прогнозиране, количествени индикатори на техническия анализ и модифициран вариант на ЧАПТ с подвижно изчисляване. Заключенията от статистическия анализ показват ниска приложимост на линейното прогнозиране при определяне на промените в тренда, докато алтернативният подход или нелинейното прогнозиране дава значително по-добри резултати, но в условия на висока инвестиционна активност и голяма вариация. Изборът на инструменти от техническия анализ умишлено е поставен върху количествените измерители, известни като технически индикатори и не включва вълновата теория на Елиът. Установените резултати са с различна надеждност за приложените над десет технически индикатори. Изследването на прогнозната значимост на ЧАПТ с подвижно изчисляване върху борсови индекси за основните (дългосрочни) трендове достигна до резултати с надеждна сигнална стойност за края на големия ръст преди общия борсов срив от края на 2007 г. за SOFIX. Категорично еднозначни резултати за всички изследвани периоди в представянето на различните борсови индекси относно промяната на техните мажоритарни трендове след кризата от 2008 г. не бяха установени. По-съществена значимост на модифицирания честотен анализ, позволяваща разчитането на прогнозни сигнали, установяваме за краткосрочните трендове на борсовите индекси.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectпрогнозиране на пазарния трендbg_BG
dc.subjectтехнически индикаториbg_BG
dc.subjectборсов профилbg_BG
dc.subjectборсови индексиbg_BG
dc.titleРАЗВИТИЕ НА ЧЕСТОТНИЯ АНАЛИЗ НА ПРОМЕНЛИВОСТТА В МОДЕЛ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ ТРЕНДА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ И СРАВНИТЕЛНА ЕМПИРИЧНА ОЦЕНКА С ТЕХНИЧЕСКИЯ АНАЛИЗbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record