Show simple item record

dc.contributor.authorМихайлова, Свилена
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:10Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:10Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:10Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4068
dc.description.abstractПреките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се възприемат като важен фактор за икономическото развитие в България още в началото на прехода към пазарна икономика, което предопределя установяването на либерален режим спрямо чуждите инвеститори. Същевременно обаче, натрупаният внушителен обем ПЧИ в периода на растеж преди глобалната криза се отличава с неблагоприятна отраслова и регионална структура и в комбинация с последвалия спад и ниски нива на ПЧИ в следкризисния период загатва за известни слабости в политиката в тази област. С оглед актуалността на проблема, в статията се прави опит за анализ и оценка на политиката спрямо ПЧИ в България. За тази цел първо са разгледани някои ключови особености на вноса на ПЧИ, на второ място са проследени промените в законодателството в тази област и накрая са изведени критични аргументи и препоръки.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectпреки чуждестранни инвестицииbg_BG
dc.subjectполитика в областта на инвестициитеbg_BG
dc.titleАНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА КЪМ ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1990-2018 г.bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record