Show simple item record

dc.contributor.authorТерзиев, Венелин
dc.contributor.authorБонев, Христо
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:19Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:19Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:19Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4073
dc.description.abstractСтудията анализира сексуалната експлоатация на жени с цел набавяне на облаги и финансови средства, с които се захранват организираните престъпни групи. Целта на разработката е изясняване на организационно-управленските аспекти на системата за превенция на проституцията и разработване на методология за оценка на тази система. Изследователската теза на авторите е, че ефикасното прилагане на системата за превенция изисква наличие на организационен капацитет у органите за превенция (не само под формата на компетенции, но и на насоки, правила, ред за осъществяване на превенцията) с оглед детерминиране и превръщане на процеса на наблюдение и контрол в управляем и ефективен. Обект на проучване е системата за превенция на проституцията, а предмет – нейната организация и методологията за оценяването й. В пряка връзка с поставената цел са и задачите на изследването: да се изяснят организационно-управленските аспекти на системата за превенция на проституцията и да се предложи методология за оценка на тази система. Ефективността на превенцията се определя от качеството на оценяване на риска, дефиниране на критичните обекти и дейности, целенасоченост и последователност при прилагане на мерките.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectпроституцияbg_BG
dc.subjectмоделbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.subjectнационална сигурностbg_BG
dc.titleМЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОСТИТУЦИЯТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record