Show simple item record

dc.contributor.authorПавлова, Дарина
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:20Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:21Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:20Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4075
dc.description.abstractВ настоящата студия са представени съвременни клиентоцентрични подходи за управление на бизнеса. Обстойно са разгледани същността, ползите и възможнос-тите за приложение на концепциите Пожизнена стойност на клиента, Клиентски капитал и Ангажиране на клиента. Целта на настоящата разработка е, въз основа на прегледа на съществуващите клиентоцентрични бизнес модели, да се изведат възможностите за тяхното приложение. На база посочените техни силни и слаби страни, е разработен авторски клиентски ориентиран модел за поддържане на взаимоотноше-нията с потребителите, който интегрира и преодолява недостатъците на разгледаните модели.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;6
dc.subjectклиентски капиталbg_BG
dc.subjectвзаимоотношения с клиентиbg_BG
dc.subjectбизнес моделиbg_BG
dc.subjectангажиране на клиентаbg_BG
dc.subjectпожизнена стойност на клиентаbg_BG
dc.titleПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record